Хомеопатията е съвършено деликатен начин да възстановим нашето здраве, тъй като при нея никога не се използва насилие. Благодарна съм на Самуел Ханеман, който даде тази перфектна система. Хомеопатията възприема
хората като единство между тяло,
ум и чувства.