Warning: Creating default object from empty value in /home/homeopa/public_html/conf.inc.php on line 6

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/homeopa/public_html/conf.inc.php:6) in /home/homeopa/public_html/tpl/default.tpl.php on line 8
Що е хомеопатия? — Dr. Ganka Kroumova

Животът е постоянна промяна

Всичко в света се променя. Ако погледнем Слънчевата система, ще видим, че планетите извършват своето еклиптично движение около Слънцето. Същото движение се наблюдава и в атома. Както Слънцето е център на нашата планетна система, така ядрото е център на атомната система. Това движение е навсякъде около нас и вътре в нас. И двете са продукт на природата. Чрез тези вибрации можем да видим, чуем и почувстваме нашия свят. Виждаме поради трептенето на светлината. Чуваме, когато нещо трепти. Ще почувстваме нещо, когато нервите ни доловят вибрация, идваща отвън. Присъствието на вибрация или вълни в света образува формите, а и нашето тяло. Самите вълни са поток от електрони. От дейността на тези вълни се формират електромагнитните полета. Именно тези полета създават възможност за направа на електрокардиограми и електроенцефалография. Сонарната система на видеозона работи на същия принцип.

Самуел Ханеман е бил лекар. Той написва основните правила на Хомеопатията. Във времето, когато живее, лекарите лекуват своите пациенти с някои много токсични медикаменти. Ханеман прави нещо изключително гениално без да познава електромагнитните полета. Разтваря отровните лекарства в дестилирана вода и редуцира количеството на тези вещества почти до нула. След това разклаща (той нарича това потенциране) лекарството много пъти, което активира магнитното поле на водата, запомнила вибрационната честота на разтвореното в нея вещество. Електромагнитното поле на тялото, което има точно определена вибрационна честота, той нарича жизнена сила.

Хомеопатията е наука за това как електромагнитното поле на тялото се проявява в реалния живот. Хомеопатията използва електромагнитните вълни на минерали, метали, растения, отрови на животни, киселини и други неща от природата, като бактерии, секреции на тялото. След това тези вълни се поемат от водните молекули, които могат да ги предадат към клетките в тялото. Тези вълни работят за тялото само ако са подобни. Ако са различни те не се срещат и нищо не се случва. Пример за последното е среща между неутриното и Земята във Вселената. Неутриното минава през Земята, но не знае за нея поради различните вълни, които те имат.

Хомеопатията е съвършено деликатен начин да възстановим нашето здраве, тъй като при нея никога не се използва насилие. Откриват се две подобни неща, като лекарство и тяло и се поставят на пътя на любовта, тоест се сливат и създават нещо ново.

Защо станах хомеопат? Работих в болница като медицинска сестра в продължение на 12 години. Там разбрах, че за алопатичната медицина хората са предмети на дейност. Личността не е от значение и лечението е схема. Разбрах, че съм се учила върху трупове, но след това трябваше да приложа знанието си върху живи хора. Осъзнах, че човешкото тяло е повече от биохимична структура. Исках да помагам на хората прекланяйки се пред тяхната вечна божествена природа, прекланяйки се пред живота. През 1990 започнах като биоенерго и фитотерапевт. Опитът, който натрупах ми помогна да разбера какво има предвид Ханеман, когато говори за силата на здравото тяло. Познанието ми за електромагнитната връзка между клетките в тялото е основата, върху която изградих разбирането си за хомеопатията. През 1997 завърших колежа за Класическа Хомеопатия в Лондон. В него добих дълбоки познания за човешкото здраве и житейските проблеми. Тъй като срещнах много хора, видях много съдби; така видях как Хомеопатията им помага.

Хомеопатията възприема хората като единство между тяло, ум и чувства. За мен тези три неща са тяло, душа и дух. Благодарна съм на Самуел Ханеман, който даде тази перфектна система за възстановяване на здравето. Но доктор Ханеман казва в своя основен труд “Органон на лечебното изкуство”, че благодари на Бог, който всъщност му е дал тази система